Okovi oplate za zidove i nadvoje

_

Skica oplate: sastoji se od letvi 38/36, letvi s kukom, držača razmaka i klinova

Letva 38/36: 100, 150, 200, 250, 300 cm

Letva s kukom: 50, 100, 200 cm

Držač razmaka: standardne širine oplate: 20, 25, 30 cm, mjere po izboru 8-100 cm

Klin

Okovi oplate za stupove

_

Kutnik: kvadratnog i pravokutnog presjeka, od 15-45 (dioba po 5 cm), 4 komada za jedan pâs

Kutnik

Tlocrt oplate

Klin

Skica montaže

Pribor u graditeljstvu

_

Stega oplate (žabica): za žicu Ø 5-10 mm, 1. kvaliteta “Profi” crvena, 2. kvaliteta “Vikend” siva

Napinjač žice oplate: žica Ø 5-10 mm, “Profi” i “Hoby”

Vezač žice armature: okretni, potezni

Vezice: različite dimenzije – na upit

Klin zidarski: Φ 10/150, Ø 12/150, Ø 12/200

Tesarska klampfa: Ø 10/300, Ø 12/400

Savijač armature, ključ 12: betonsko željezo, do 12 mm

Nosač kanti: za dizalicu, diže dva vedra po 10 litara